دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، شهریور ماه ۱۳۹۲

دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

10th Internation lIranian Security Community Conference

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه یزد،انجمن رمز ایران در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران