سومین کنفرانس انجمن رمز ایران، اسفند ماه ۱۳۸۴

سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

3rd Iranian Security Community Conference

سومین کنفرانس انجمن رمز ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۴ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،انجمن رمز ایران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس انجمن رمز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس انجمن رمز ایران