سومین کنفرانس انجمن رمز ایران، اسفند ماه 84

سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

3rd Iranian Security Community Conference

سومین کنفرانس انجمن رمز ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۴ توسط انجمن رمز ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس انجمن رمز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس انجمن رمز ایران