چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران، مهر ماه ۱۳۸۶

چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

4th Iranian Security Community Conference

چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۶ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن رمز ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران