چهاردهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، بهمن ماه ۱۴۰۱

چهاردهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

The 14th National Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر چهاردهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

چهاردهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری