یازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اسفند ماه ۱۴۰۰

یازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

Eleventh National Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

یازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری