دهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری، آذر ماه ۱۴۰۰

دهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

10th National Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر دهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

دهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری