سیزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، مهر ماه ۱۴۰۱

سیزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

The 13th National Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر سیزدهمین  کنفرانس  ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

سیزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری