نهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری، شهریور ماه ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

9th National Economics Conference, Management and Accounting

پوستر نهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

نهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری