پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری، تیر ماه ۹

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری

Fifth National Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر پنجمین  کنفرانس  ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.


پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری