دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، تیر ماه ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

Twelfth National Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری