هفتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دی ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

Seventh National Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر هفتمین  کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

هفتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری