هشتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

Eighth National Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر هشتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

هشتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری