چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

4th National Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری