سومین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، بهمن ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

Third National Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر سومین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

سومین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری