اولین کنفرانس اقتصاد ، مدیریت و حسابداری، بهمن ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس اقتصاد ، مدیریت و حسابداری

First Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر اولین کنفرانس اقتصاد ، مدیریت و حسابداری

اولین کنفرانس اقتصاد ، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد ، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.