شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، بهمن ماه ۱۴۰۰

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

Sixteenth International Conference on Project Management

پوستر شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،گروه پژوهشي صنعتي آريانا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه