چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، اسفند ماه ۱۳۹۷

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

14th International Project Management Conference

پوستر چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،گروه پژوهشي صنعتي آريانا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه