چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، مرداد ماه ۱۳۸۷

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

4th International Project Management Conference

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۷ توسط ،گروه پژوهشي آريانا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه