پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران، تیر ماه ۱۳۹۹

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران

15th International Conference on Project Management in Iran

پوستر پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۹ توسط ،گروه پژوهشي صنعتي آريانا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران