سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

03rd International Project Management Conference

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط ،گروه پژوهشي آريانا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه