سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، بهمن ماه ۱۳۹۶

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

13th International Project Management Conference

پوستر سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،گروه پژوهشي صنعتي آريانا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه