اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، اسفند ماه ۱۳۸۳

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

01st International Project Management Conference

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۳ توسط ،گروه پژوهشي آريانا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه