دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، اسفند ماه ۱۳۸۴

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

02nd International Project Management Conference

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۴ توسط ،گروه پژوهشي آريانا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه