ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، دی ماه ۱۳۸۹

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

6th International Project Management Conference

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۸۹ توسط ،گروه پژوهشي صنعتي آريانا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه