دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، بهمن ماه ۱۳۹۵

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،گروه پژوهشي صنعتي آريانا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه