هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، دی ماه ۱۳۹۰

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

7th International Project Management Conference

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۰ توسط ،انجمن مدیریت پروژه ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه