نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، بهمن ماه ۱۳۹۲

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

9th International Project Management Conference

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط ،گروه پژوهشي صنعتي آريانا در شهر تهران برگزار گردید.