نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، بهمن ماه 92

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

9th International Project Management Conference

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا در شهر تهران برگزار گردید.


با برگزاری هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه و استقبال قابل توجه مخاطبین از بخش ارایه مقالات پژوهشی کنفرانس و همچنین با عنایت به جایگاه ویژه مقالات پژوهشی در ارتقای سطح علمی کنفرانس، بدین وسیله از تمامی اساتید، صاحبنظران، کارشناسان، دانشجویان و علاقمندان حوزه مدیریت پروژه کشور دعوت می گردد تا با ارسال دستاوردهای علمی خود در قالب مقالات پژوهشی به دبیرخانه نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، زمینه ارتقای هر چه بیشتر سطح علمی این رویداد بزرگ جامعه مدیریت پروژه کشور را فراهم نمایند.

 

 

محورهای کنفرانس:

مدیریت استراتژیک پروژه
- استراتژی‏های سرمایه‏گذاری
- سازماندهی شرکت‏های پروژه محور
- مدیریت سبد پروژه‏ها
- مطالعات امکان‏سنجی پروژه تامین مالی پروژه
- سیستم‏های اجرای پروژه
- ارجاع کار و انتخاب عوامل پروژه
- رویکردها در انواع قرارداد
- عوامل محیطی موثر پروژه
- مدیریت آسیب‏های پروژه

سازماندهی پروژه
- سازماندهی پروژه
- رهبری پروژه
- کار تیمی
- مدیریت سرمایه‏های انسانی
- جذب و پرورش مدیران پروژه
- مدیریت تعاملات با ذی‏نفعان پروژه

روشها، فنون، متدولوژی
- مدیریت یکپارچگی
- مدیریت محدوده
- مدیریت زمان
- مدیریت هزینه
- مدیریت کیفیت
- مدیریت منابع
- مدیریت ریسک
- مدیریت تدارکات
- مدیریت اختتام
- مدیریت و مهندسی ارزش
- تکنیک ها و رویکردهای جدید مدیریت پروژه

مسائل مرتبط با مدیریت پروژه
- مدیریت ارتباطات
- مدیریت و مهندسی ارزش
- تکنیک ها و رویکردهای جدید مدیریت پروژه
- HSE
- بیمه
- فناوری اطلاعات
- ممیزی و ارزیابی پروژه