یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، بهمن ماه ۱۳۹۴

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،گروه پژوهشي صنعتي آريانا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه