یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

مدیریت استراتژیک پروژه ها

مدیریت پروژه در فضاهای مختلف کسب و کار

متدولوژی ها، روش ها و فنون مدیریت پروژه

مدیریت ذینفعان، عوامل محیطی، فرهنگی و انسانی در پروژه هامقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه