پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، مرداد ماه ۱۳۸۸

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

5th International Project Management Conference

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۸۸ توسط ،گروه پژوهشي آريانادانشگاه تربيت مدرس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه