پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

5th International Project Management Conference

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۸۸ تا ۲۱ مرداد ۱۳۸۸ توسط گروه پژوهشی آریانا و دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای تخصصی کنفرانس

مدیریت استراتژیک پروژه
استراتژی‏های سرمایه‏ ‏گذاری، سازماندهی شرکت ‏های پروژه محور، مدیریت سبد پروژه ‏ها، مطالعات امکان‏ سنجی پروژه، تامین مالی پروژه، سیستم ‏های اجرای پروژه، ارجاع کار و انتخاب عوامل پروژه، رویکردها در انواع قرارداد، عوامل محیطی موثر پروژه، مدیریت آسیب‏ های پروژه.

سازماندهی پروژه
سازماندهی پروژه، رهبری پروژه، کار تیمی، مدیریت سرمایه ‏های انسانی، جذب و پرورش مدیران پروژه، مدیریت تعاملات با ذی‏نفعان پروژه.

مدیریت اجرای پروژه
مدیریت یکپارچگی، مدیریت محدوده، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت ارتباطات، مدیریت منابع، مدیریت ریسک، مدیریت تدارکات، مدیریت اختتام، مدیریت و مهندسی ارزش، تکنیک ها و رویکردهای جدید مدیریت پروژه.مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه