بیست و یکمین کنفرانس دینامیک شاره ها، اسفند ماه ۱۴۰۳

بیست و یکمین کنفرانس دینامیک شاره ها

21th Fluid Dynamics Conference

پوستر بیست و یکمین کنفرانس دینامیک شاره ها

بیست و یکمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۳ توسط دانشگاه خلیج فارس،انجمن فیزیک ایرانسازمان هواشناسی ایران در شهر بوشهر برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.