دومین کنفرانس دینامیک شاره ها، بهمن ماه ۱۳۷۲

دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

02nd Conference of Fluid Dynamics

دومین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۷۲ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس دینامیک شاره ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس دینامیک شاره ها