پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)، آذر ماه ۱۳۹۲

پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)

15th Fluid Dynamics Conference

پوستر پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)

پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات) در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه هرمزگان، در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)