نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، آبان ماه ۱۴۰۰

نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

19th Fluid Dynamics Conference

پوستر نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی شریف، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها