هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شهریور ماه ۱۳۸۲

هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

8th Conference of Fluid Dynamics

هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۸۲ توسط دانشگاه تبریز،انجمن فیزیک ایران در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها