دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، آبان ماه ۱۳۸۵

دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

10th Conference of Fluid Dynamics

دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۵ توسط دانشگاه یزد،انجمن فیزیک ایران در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها