یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، خرداد ماه ۱۳۸۷

یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

11th Conference of Fluid Dynamics

یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،انجمن فیزیک ایران، انجمن مهندسان مکانیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها