چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها، مهر ماه ۱۳۷۵

چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

4th Conference of Fluid Dynamics

چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۷۵ توسط دانشگاه تربیت مدرس،انجمن فیزیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها