ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها، اسفند ماه ۱۳۷۸

ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

06th Conference of Fluid Dynamics

ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۷۸ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها