بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها، آبان ماه ۱۴۰۲

بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها

The 20th Fluid Dynamics Conference

پوستر بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها

بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه سمنان، در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها