دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، خرداد ماه ۱۳۸۸

دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

12th Conference of Fluid Dynamics

دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،انجمن فیزیک ایران، انجمن مهندسان مکانیک ایران در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها