نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، اسفند ماه ۱۳۸۳

نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

9th Conference of Fluid Dynamics

نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۳ توسط دانشگاه شیراز،انجمن فیزیک ایران در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها