دهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست، مهر ماه ۱۳۹۹

دهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

10th National Conference on Urban Planning, Architecture, Civil Engineering and Environment

پوستر دهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

دهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست