پنجمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست، بهمن ماه 97

پنجمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

The 5th National Conference on Urbanism, Architecture, Civil and Environmental

پوستر پنجمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

پنجمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

معماری،عمران،محیط زیست،جغرافیا،مدیریت شهری،شهرسازی،برنامه ریزی شهری،جامعه شناسی شهری،اقتصادشهری،طراحی شهری و...مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست