نهمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری،عمران و محیط زیست، تیر ماه ۱۳۹۹

نهمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری،عمران و محیط زیست

Ninth National Conference on Urban Planning, Architecture, Civil Engineering and Environment

پوستر نهمین  کنفرانس ملی شهرسازی، معماری،عمران و محیط زیست

نهمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری،عمران و محیط زیست در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری،عمران و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری،عمران و محیط زیست