دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست، تیر ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست

پوستر دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست

دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۶ توسط ،گروه مهندسين پاياشهر در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست