ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست تیر 98

ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست

Sixth National Conference on Urbanism, Architecture, Civil and Environmental

پوستر ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست

ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس:

معماری،عمران،محیط زیست،جغرافیا،مدیریت شهری،شهرسازی،برنامه ریزی شهری،جامعه شناسی شهری،اقتصادشهری،طراحی شهری و...