ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست، تیر ماه 98

ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست

Sixth National Conference on Urbanism, Architecture, Civil and Environmental

پوستر ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست

ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

معماری،عمران،محیط زیست،جغرافیا،مدیریت شهری،شهرسازی،برنامه ریزی شهری،جامعه شناسی شهری،اقتصادشهری،طراحی شهری و...مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست