هفتمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست، بهمن ماه 98

هفتمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

7th National Conference on Urbanism, Architecture, Civil and Environmental

پوستر هفتمین  کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

هفتمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

معماری،عمران،محیط زیست،جغرافیا،مدیریت شهری،شهرسازی،برنامه ریزی شهری،جامعه شناسی شهری،اقتصادشهری،طراحی شهری و...مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست