اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست

پوستر اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست

اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،گروه مهندسين پايا شهر (انجمن تخصصي پايا شهر ايران ) در شهر بجنورد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست