هشتمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری،عمران و محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

هشتمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری،عمران و محیط زیست

Eighth National Conference on Urbanism, Architecture, Civil and Environment

پوستر هشتمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری،عمران و محیط زیست

هشتمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری،عمران و محیط زیست در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری،عمران و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری،عمران و محیط زیست